top of page

ข่าวประกาศ

ประกาศทุนการศึกษา   
📌 ประกาศผลทุน Siamensis ประเภททุนจิ๋วส่วนตัว (Private Microgrant Fund)  
📌 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา-ทุนขยายโอกาสการศึกษาและทุนส่งเสริมการศึกษา
 
📌 
ประกาศรับสมัครทุนปริญญาโท
         ทุน Siamensis ประเภททุนจิ๋วส่วนตัว (Private Microgrant Fund) I ใบสมัคร 

 📌 โครงการให้ยืมคอมพิวเตอร์ (Notebook) เพื่อการศึกษา I รายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

   กิจกรรมที่น่าสนใจ

5.png

ทุนขยายโอกาสการศึกษา

👉 ประเภททุน
    1 ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
    2 ทุนค่าเล่าเรียนบางส่วน
    3 ทุนสนับสนุนค่ายังชีพต่อเดือน

 📌ลิงก์ใบสมัคร

📌ลิงก์ส่งทุน

 📌คุณสมบัติ นศ ปี 1-4

📌ปิดรับสมัคร

📌รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามในกลุ่ม ป.ตรี.ว.ป๋วย

6.png

ทุนส่งเสริมการศึกษา

👉 ประเภททุน
    1 ทุนค่าเล่าเรียนบางส่วน
    

 📌ลิงก์ใบสมัคร

📌ลิงก์ส่งทุน

 📌คุณสมบัติ นศ ปี 2-4

📌ปิดรับสมัคร

📌รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามในกลุ่ม ป.ตรี.ว.ป๋วย

poster_210401.jpg

📌ห้องเบาใจ ให้คำปรึกษากับนักศึกษา ปริญญาตรี

📌รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามในกลุ่ม CD.PSDS

05.โครงการยืมคอม.png

มีข่าวดีมากบอก

👉 วิทยาลัยฯมีโครงการให้ยืม Notebook เพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

 

(สำหรับการเรียนออนไลน์ จำนวน 20 เครื่อง

 

 

1_0.png

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสบทบกองทุนเพื่อการศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

       

👉 เพื่อเป็นกองทุนที่ช่วยเหลือหรือให้ทุนในกรณีฉุกเฉิน สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวกับการประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย วาตภัย     อัคคีภัย) ครอบครัวล้มละลาย ประสบอุบัติเหตุ/เสียชีวิต หรือประสบเหตุภัยทางธรรมชาติอื่น ๆ

 

สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า

272359.jpg

สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์  ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน  TU GREATS App.

 

👉สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับวัคซีนได้ TU GREATS App.

👉 นักศึกษาสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
👉 ทั้งนี้ให้มาก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที นะครับ
👉 จะปิดการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนเวลา 15.00 น. นะครับ

📌 สิ่งที่ต้องนำมาด้วย
👉 บัตรประจำตัวประชาชน
👉 แอพหมอพร้อม ที่แสดงคิวรับวัคซีน

poster_210401.jpg
poster_210401.jpg
SERVICES

ทุนการศึกษา/บริการ

ทุนวิทยาลัย

                                              

66-โปสเตอร์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (1).png
ทุนมหาวิทยาลัย
  • ​Scholarships I link
  • กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา I link

บริการ
  • ​นักศึกษาวิชาทหาร /ผ่อนผันทหาร I link
  • Counseling Services I link

  • Services for Disabilities I link

  • Accident Insurance I link

ข้อบังคับ/ระเบียบ

ABOUT

TU

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

PSDS

กิจกรรมวิทยาลัย
PROJECTS

แบบฟอร์มออนไลน์

ใบสมัคร 

- ใบสมัครทุนการศึกษาวิทยาลัยฯ I PDF I WORD

- ใบสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัย

- ใบสมัครประธานคณะกรรมการนักศึกษา

แบบฟอร์มต่าง ๆ 

- แบบฟอร์มอนุัติคำร้องทั่วไป

- แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์

- แบบฟรอ์มการขอหนังสือใบลา

- แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่วิทยาลัยฯ 

- แบบฟอร์มการยืมวัสดุอุปกรณ์ 

- แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันค่าเทอม

- แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ

CLIENTS
CONTACT

ติดต่อเรา

งานกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี  12121

โทรศัพท์    02 – 564 – 4440 - 79 ต่อ 1044

โทรสาร     02 – 564 – 4429

E-mail sa@psds.tu.ac.th

bottom of page