top of page

ข่าวประกาศ

ประกาศทุนการศึกษา   
 📌 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา-ทุนขยายโอกาสการศึกษาและทุนส่งเสริมการศึกษา
  ลิงก์ใบสมัคร I
ทุนขยายโอกาสการศึกษา I ทุนส่งเสริมการศึกษา NEW
 ลิงก์ส่งทุน
 I ทุนขยายโอกาสการศึกษา I ทุนส่งเสริมการศึกษา NEW
 
📌 โครงการให้ยืมคอมพิวเตอร์ (Notebook) เพื่อการศึกษา I รายละเอียดเพิ่มเติม
 📌 ผู้ได้รับทุนการศึกษา 2/2562 I รายละเอียดเพิ่มเติม     

 

   กิจกรรมที่น่าสนใจ

5.png

ทุนขยายโอกาสการศึกษา

👉 ประเภททุน
    1 ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
    2 ทุนค่าเล่าเรียนบางส่วน
    3 ทุนสนับสนุนค่ายังชีพต่อเดือน

 📌ลิงก์ใบสมัคร

📌ลิงก์ส่งทุน

 📌คุณสมบัติ นศ ปี 1-4

📌เปิดรับสมัครถึง วันที่ 15 ตุลาคม 64

📌รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามในกลุ่ม ป.ตรี.ว.ป๋วย

6.png

ทุนส่งเสริมการศึกษา

👉 ประเภททุน
    1 ทุนค่าเล่าเรียนบางส่วน
    

 📌ลิงก์ใบสมัคร

📌ลิงก์ส่งทุน

 📌คุณสมบัติ นศ ปี 2-4

📌เปิดรับสมัครถึง วันที่ 15 ตุลาคม 64

📌รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามในกลุ่ม ป.ตรี.ว.ป๋วย

แบบสอบถามบัณฑิต (3).png

📌แบบสอบถามข้อมูลบัณฑิต ว.ป๋วย รุ่นที่ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำทำเนียบบัณฑิต ว.ป๋วย รุ่นที่ 1 และ การติดตามบัณฑิตหลักจากสำเร็จการศึกษา 

🗓กรอกข้อมูลได้ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564

📌รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามในกลุ่ม CD.PSDS

05.โครงการยืมคอม.png

มีข่าวดีมากบอก

👉 วิทยาลัยฯมีโครงการให้ยืม Notebook เพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปีการศึกษา 1/2564

 

(สำหรับการเรียนออนไลน์ จำนวน 20 เครื่อง)

📌กรอกข้อมูลภายใน วันที่ 20 สิงหาคม 64

📌รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามในกลุ่ม ป.ตรี.ว.ป๋วย

208824.jpg


วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำภาคการศึกษา 2/2563 

👉การยืนยันสิทธิ์   นักศึกษาที่ได้รับทุน ให้ดำเนินการแจ้งยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564
 

217907281_4381965641866865_5458732752999138651_n.jpg

มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนโควิด-19 1/2564

👉ปริญญาตรี (ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ)
  ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 1,000 ทุน
  ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 1,000 ทุน

👉บัณฑิตศึกษา (ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ)
  ทุนละ 5,000 บาท จำนวน  500 ทุน

📌รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามในกลุ่ม ป.ตรี ว.ป๋วย

และเพจ Thammasat Scholarships

1_0.png

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสบทบกองทุนเพื่อการศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

       

👉 เพื่อเป็นกองทุนที่ช่วยเหลือหรือให้ทุนในกรณีฉุกเฉิน สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวกับการประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย วาตภัย     อัคคีภัย) ครอบครัวล้มละลาย ประสบอุบัติเหตุ/เสียชีวิต หรือประสบเหตุภัยทางธรรมชาติอื่น ๆ

 

สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า

272359.jpg

สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์  ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน  TU GREATS App.

 

👉สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับวัคซีนได้ TU GREATS App.

👉 นักศึกษาสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
👉 ทั้งนี้ให้มาก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที นะครับ
👉 จะปิดการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนเวลา 15.00 น. นะครับ

📌 สิ่งที่ต้องนำมาด้วย
👉 บัตรประจำตัวประชาชน
👉 แอพหมอพร้อม ที่แสดงคิวรับวัคซีน

poster_210401.jpg
SERVICES

ทุนการศึกษา/บริการ

ทุนวิทยาลัย

                                              

PR-โปสเตอร์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์.jpg
ทุนมหาวิทยาลัย
  • ​Scholarships I link
  • กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา I link

บริการ
  • ​นักศึกษาวิชาทหาร /ผ่อนผันทหาร I link
  • Counseling Services I link

  • Services for Disabilities I link

  • Accident Insurance I link

ข้อบังคับ/ระเบียบ

ABOUT

TU

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

PSDS

กิจกรรมวิทยาลัย
236995337_4212431505550410_4798341281466190072_n.jpg
217035102_10218701701360530_1013172903221685383_n.jpg
216770965_2925127941083467_8207245221491192600_n.jpg
PROJECTS

แบบฟอร์มออนไลน์

ใบสมัคร 

- ใบสมัครทุนการศึกษาวิทยาลัยฯ I PDF I WORD

- ใบสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัย

- ใบสมัครประธานคณะกรรมการนักศึกษา

แบบฟอร์มต่าง ๆ 

- แบบฟอร์มอนุัติคำร้องทั่วไป

- แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์

- แบบฟรอ์มการขอหนังสือใบลา

- แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่วิทยาลัยฯ 

- แบบฟอร์มการยืมวัสดุอุปกรณ์ 

- แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันค่าเทอม

- แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ

CLIENTS
CONTACT

ติดต่อเรา

งานกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี  12121

โทรศัพท์    02 – 564 – 4440 - 79 ต่อ 1044

โทรสาร     02 – 564 – 4429

E-mail sa@psds.tu.ac.th

bottom of page